Aktualizacje


   Charakter programu, a także szybko i często zmieniające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy wymagają sprawnego wprowadzania odpowiednich zmian w jego funkcjach, tak, aby zawsze wykonywana praca była zgodna z bieżącymi wymaganiami.

    Ponadto producent nieustannie dokłada wielu starań, aby program spełniał wszystkie oczekiwania jak największego kręgu użytkowników. Oczekiwania, które tak naprawdę ujawniają się podczas jego użytkowania.

  Oba te powody powodują konieczność uaktualniania programu, jego zawartości merytorycznej, funkcji, treści przepisów oraz sposobu obsługi. Tę potrzebę dobrze obrazuje fakt, że wprowadzany na rynek program w wersji pierwotnej liczył 300.000 linii kodu, a obecnie liczy już 1.500.000. Ten wzrost nastąpił głównie dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez użytkowników

   Yarston  aktualizuje programy co miesiąc, natomiast użytkownicy mogą wybrać częstotliwość otrzymywania aktualizacji zgodnie z wariantami określonymi w cenniku.

Aktualizacje są konieczne dla skutecznego korzystania z programu.


Nowy producent programu




Zapraszamy na nową stronę internetową programu Vademecum BHP:

https://vademecum-soft.pl/vademecum-bhp/