Cennik


Lp

Wersja

Cena zł

1

Wersja K - do świadczenia usług bhp, pełna zawartość, licencja bezterminowa

3800,00

2

Wersja W - do obsługi 1 firmy, pełna zawartość, licencja bezterminowa

3400,0


W - do obsługi 1 firmy,  K - do obsługi wielu firm


Chcesz kupić taniej - patrz Promocje