Wersje programu


Program Vademecum bhp jest dostarczany użytkownikom w wielu wersjach i odmianach uwzględniających:

1. Przeznaczenie
   - wersja W - do użytku własnego - do obsługi jednej firmy
   - wersja K -  komercyjna do świadczenia usług bhp - do obsługi wielu firm

   - wersja M - dowolnie wybrane moduły - na indywidualne zamówienie

   - wersja D - dydaktyczna - dla uczelni kształcących specjalistów bhp

2. Pracę sieciową
   - wersja jednostanowiskowa

   - wersja do pracy w sieci lokalnej (pod jednym adresem)

   - wersja do pracy w sieci rozległej (internetowej, polpak itp - dla komputerów
       znajdujących się pod różnymi adresami)

3. Rodzaj licencji
   - bezterminowa
   - na 12 miesięcy

   - na 24 miesiące


Ponadto każda wersja programu może być dostosowana do indywidualnych wymagań użytkowników np. poprzez umożliwienie importu z różnych programów kadrowych, wyposażenie w indywidualne dokumenty, a nawet moduły.

Program może być dodatkowo wyposażony w moduł Kadry o zawartości jak w programie Vademecum szefa.